Dubaj jest uważany za jedno z najlepszych centrów logistycznych na świecie. Położenie Dubaju, zarówno geograficzne jak i strategiczne, stanowi pomost pomiędzy Wschodem a Zachodem i sprawiło, że przez wieki stał się on ważnym przystankiem na szlakach handlowych pomiędzy Azją, Afryką, Europą i resztą świata.

Nabycie istniejącej spółki w Dubaju wymaga porozumienia odnośnie warunków sprzedaży pomiędzy istniejącym właścicielem a potencjalnym nabywcą. Ponieważ istniejące firmy posiadają zarówno aktywa jak i pasywa, umowa nabycia spółki zwykle wymaga przygotowania przez radcę prawnego. 

Założenie firmy w Dubaju staje się szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki innowacyjnej wizji Departamentu Rozwoju Gospodarczego (DED), który wspiera przedsiębiorców w trakcie zakładania i rozwoju działalności na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich upraszczając procedury i skracając czas oczekiwania na uzyskanie decyzji administracyjnych.